EN | 中文

报章

 • The Star

  The Star

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻


  地区: 全国


  发行周期: 日报

  发行量 : 296,794           广告收费表

  读者人数 : 1,006,000

   

   

 • 中国报

  中国报

  语言: 中文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 西马


  发行周期: 月报
               广告收费表

  发行量 : 240,301
             

  读者人数 : 1,011,000  

   

   

 • 星洲日报

  星洲日报

  语言: 中文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 全国


  发行周期: 日报


  发行量 : 465,894


  读者人数 : 1,300,000

  广告收费表

 • The Edge Malaysia

  The Edge Malaysia

  语言 : 英文


  性质 : 财经


  地区 : 西马


  发行周期: 周刊


  发行量 : 23,565


  读者人数 : 120,000

  广告收费表

 • 《The Edge Financial Daily》财经日报

  《The Edge Financial Daily》财经日报

  语言:英文
  性质:财经新闻
  地区:全国
  发行周期:日报
  发行量:15,000
  读者人数:50,000

  广告收费表

 • Utusan Malaysia

  Utusan Malaysia

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻

  地区 : 西马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 173,387


  读者人数  : 699,000

  广告收费表

 • The Sun

  The Sun

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻


  地区: 西马


  发行周期 : 日报

  发行量: 300,512
       广告收费表

  读者人数 : 650,000


   

   

 • Kosmo

  Kosmo

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻


  地区: 西马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 204,422


  读者人数 : 1,170,000

  广告收费表

 • 南洋商报

  南洋商报

  语言 : 中文


  性质 : 国内外新闻

  地区: 西马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 120,000      广告收费表

  读者人数 : 165,000

   

 • New Straits Times

  New Straits Times

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 全国


  发行周期 : 日报
          广告收费表

  发行量 : 103,311


  读者人数: 240,000

   

 • Malay Mail

  Malay Mail

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻

  地区 : 西马


  发行周期 : 日报

  发行量 : 35,000


  读者人数 : -

  广告收费表

 • 光华日报

  光华日报

  语言 : 中文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 西马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 107,450


  读者人数 : 166,000

  广告收费表

 • 东方日报

  东方日报

  语言 : 中文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 西马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 105,720


  读者人数 : 317,160

  广告收费表

 • Berita Harian

  Berita Harian

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 全国


  发行周期 : 日报


  发行量 : 160,174


  读者人数 : 1,035,000

  广告收费表

 • Sinar Harian

  Sinar Harian

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻

  地区 : 西马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 160,000


  读者人数 : 509,000

  广告收费表

 • Sabah Times

  Sabah Times

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 东马

  发行周期 : 日报


  发行量 : 22,425


  读者人数 : 134,550

  广告收费表

 • Harian Metro

  Harian Metro

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 全国


  发行周期 : 日报


  发行量 : 407,471
           广告收费表

  读者人数 : 3,722,000

   

 • Borneo Post

  Borneo Post

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻

  地区 : 东马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 88,648


  读者人数: 310,268

  广告收费表

 • Utusan Borneo

  Utusan Borneo

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 东马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 49,702


  读者人数  : 173,957


  广告收费表

   

 • 诗华日报

  诗华日报

  语言 : 中文

  性质 : 国内外新闻


  地区 : 东马


  发行周期 : 日报


  发行量 : 93,777


  读者人数 : 328,220

  广告收费表

 • Tamil Malar Daily

  Tamil Malar Daily

  语言 : 淡米尔文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : -


  发行周期 : -


  发行量 : -


  读者人数 :

  广告收费表

 • SPH

  SPH

  语言: 英文
  性质 : -
  地区 :
  新加坡
  发行周期 : -
  发行量 : -
  读者人数 : -

  广告收费表

 • 晨报

  晨报

  语言 : 中文

  性质 : 国内外新闻


  地区 : 斗湖


  发行周期 : 日报

  发行量 : 9,054

  读者人数 : 45,270


  广告收费表

 • 自由日报

  自由日报

  语言 : 中文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 山打根

  发行周期 : 日报


  发行量 : 6,460

  读者人数 : 32,300

  广告收费表

   

 • Focus Malaysia

  Focus Malaysia

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻

  地区 : -


  发行周期 : -

  发行量 : -

  读者人数 : -

  广告收费表

 • The Heat

  The Heat

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : -


  发行周期 : -


  发行量 : -

  读者人数 : 

  广告收费表

 • Malaysia SME

  Malaysia SME

  语言 : 英文

  性质 : 财经


  地区 : -


  发行周期 : -


  发行量 : 50,000


  读者人数 : 

  广告收费表

 • Sarawak Tribute

  Sarawak Tribute

  语言 : 英文


  性质 : 国内外新闻

  地区 : -


  发行周期 : -


  发行量 :  - 


  读者人数 : 

  广告收费表

 • Utusan Sarawak

  Utusan Sarawak

  语言 : 国语


  性质 : 国内外新闻


  地区 : -


  发行周期 : -


  发行量 :  - 


  读者人数 : 

  广告收费表

 • 光明日报

  光明日报

  语言 : 中文


  性质 : 国内外新闻


  地区 : 西马

  发行周期 : 日报


  发行量 : 116,118


  读者人数 : 391,000

  广告收费表

 • Daily Express

  Daily Express

  语言 : 英语

  性质 : 一般新闻

  地区 : 东马

  发行周期 : 每日

  发行量 : 29,016

  读者人数 : 116,064

  广告收费表

   

 • 华侨日报

  华侨日报

  语言 : 中文

  性质 : 一般新闻

  地区 : 东马

  发行周期 : 每天


  发行量 : 16,835

  读者人数 : 67,340

  广告收费表

以上资料取自媒体机构网页。版权所有。

热线: +603 9221 3388

更多详情,欢迎咨询我们以便获得报价及更多专业建议。 

电邮: media@linsad.com.my
传真总机 : +603 9223 8688